AL FATEHA

Filed under

Buat Nenda Tok Chah Tersayang...

Terima kasih atas nasihat dan pengorbanan terhadap aku dan adik adik aku...semoga dikau tenang dialam barzakh...

"Apabila telah datang ajal mereka, tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya. " (Q.S. Yunus:49)

AL FATEHA

Bismillâh ir-rahmân ir-rahîm

Al-hamdulillâhi rabb il-âlamîn
Ar-rahmân ir-rahîm
Mâliki yawm id-dîn
Iyyâka na`budu wa iyyâka nasta`în
Ihdinâ s-sirât al-mustaqîm
Sirât al-ladhîna an`amta `alayhim
Ghayr il-maghdûbi `alayhim wa la d-dâlîn
Amin

Comments

No Responses to “AL FATEHA”